Huisregels

Omdat er in de praktijk vaak meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden.

Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

Daar er in de praktijk ook minder valide cliënten behandeld worden, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wacht- of kleedkamer achterlaat, neemt u dan waardevolle voorwerpen mee naar de behandelruimte.

Wilt u bij het parkeren van fiets of auto rekening houden met uw omgeving zodat iedereen ongestoord zijn/haar weg kan vervolgen?

Tijdens het trainen is gepaste kleding vereist. Het is niet toegestaan om met ontbloot bovenlichaam te sporten.

Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtkamer verlaat.

Indien u kinderen meeneemt naar de trainingsruimte geschiedt dit op eigen risico.

Wanneer u verhinderd bent, wordt u vriendelijk verzocht een afspraak tijding af te zeggen (24 uur van tevoren), Wanneer u niet tijdig afbelt, zijn de kosten voor de gereserveerde tijd voor uw eigen rekening. In enkele gevallen is een uitzondering hierop mogelijk.

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag presenteren, te verwijderen uit het pand.

In de praktijk en directe omgeving geldt een rookverbod.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets).

Wilt u de apparatuur in de oefenzaal waarop u gesport/getranspireerd heeft schoonmaken met uw handdoek?

Wilt u na gebruik van materialen (gewichten/halters) deze weer opruimen.

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Huisdieren (behalve hulphonden) zijn niet toegestaan in de praktijk.

De cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van de zorgverzekering en draagt de financiële verantwoordelijkheid voor behandelingen die niet vergoed worden door de zorgverzekering